KV-10 Egészen kis  forgórészektől  max. 10 kg tö-  megű rotorok  nagypontos-  ságú kiegyen-  súlyozására  alkalmas. Pl.:  turbófeltöltők,  háztartási vil-  lamos kisgépek forgórészei stb. A kiegyen-  súlyozható forgórész legnagyobb átmérője  350 mm, csapágy támaszköze 40-450 mm.  A forgórészt hevederrel forgatja, a szög-  helyzetet fotoelektromosan határozza meg.  KV-20 A legnagyobb  kiegyensú-  lyozható forgó- rész 20 kg tö-  megű, 440 mm  átmérőjű és  450 mm csa-  págy támasz-  közű lehet.  Felfogó készülékkel összeszerelt gép-  egységek is egyensúlyozhatók, pl.:  vil-  lanymotor állórészével együtt. A mérő-  bakok kemény lengő-rendszerűek. A he-  vederes hajtóműben a hajtómotoron  há-  romlépcsős szíjtárcsa, két terelő és egy  feszítő görgő van elhelyezve. A  megfelelő  tárcsa kiválasztása egyetlen karral  lehetséges. A kikapcsolás után a motor  ellenárammal a forgórészt lefékezi.  A fotóérzékelőt a forgórész mögött vízszin-  tesen  egy állvány tartja. A nulla szöghely-  zetet a forgórészre festett fehér - fekete él   jelöli ki. A gép kiértékelő része CKM -  2000.1 computeres kiegyensúlyozó mérő-  egység. SVV-100 A kiegyensúl-  yozógép se-  gítségével  max. 100 kg  tömegű, 900  mm átmérőjű  és 1000 mm  csapágy  támaszközű  forgórészek, továbbá felfogó készülékkel  összeszerelt gépegységek is egyesúlyoz-  hatók. A kiegyensúlyozógép  az alapra  csavarozott két mérőbakból, az alap bal  oldalán álló hajtóművel ellátott orsóházból  és a CKM - 2000.1 típusú computeres  kiegyensúlyozó mérőegységből áll.  Az alap  hátsó falán   két db. T horonnyal ellátott  ve-  zeték fut végig, amelyekre a kiegyen-  súlyozást megkönnyítő fúrógép,  pont-  hegesztő vagy egyéb kiegyensúlyozó ké-  szülék állványa fogható fel. A mérőbakok  lengéstanilag  kemény lengő-rendszerűek.  Az orsóházban a hajtómű és az erősáramú  elektromos vezérlő egység található. A  főorsó a forgórészt kardán tengely köz-  beiktatásával forgatja.  100%-ban magyar tulajdonú fejlesztő és gyártó vállalkozás. Kiegyensúlyozási problémáit bízza szakértőre CKM-2000.1 szoftver Kiegyensúlyozó padjaink mellé a már  sokéve bizonyított képességű számí-  tógépes programot kínáljuk a minél maga-  sabb színvonalú munkavégzés támoga-  tására.