Jelenlegi fejlesztéseink vezérfonala a kiértékelő analizátor továbbfejlesztése irányában hat. Első lépésként hamarosan  befejeződnek az utolsó tesztek az analizátor legújabb, immár 5.  generációs tagja termékké válása utján. A készülék teljesen  csereszabatos a korábbi BD2000.1 típusú analizátor elektromos  csatlakozásaival és kommunikációs protokolljával. Többlet szol-  gáltatásként a készülék működéséről statisztikai és állapot-  információt szolgáltat, mely segít a telepítéskor és hibás műkö-  déskor a hiba meghatározásában. Opcionálisan RS232  szabványú soros porti kapcsolattal (BD2000.1 ezzel működik),  vagy USB-n virtuális soros csatornán illeszthető a készülék.  Az elektronika már most fel van készítve, hogy a későbbiekben  külön PC használata nélkül bizosítson ember-gép kapcsolatot LCD monitor és PS/2 billentyűzet  használatával. Ez a megújítás kiejti a PC és az operációs rendszer árát, mely kedvezően hathat az új  termék fogadtatására.  A következő lépésként nyomtató meghajtását tűztük ki célul, mellyel a PC-s konfigurációnál megszokott  dokumentációs lehetőségeket tudunk biztosítani, immár csökkentett áron. A tervezett nyomtató PCL5, illetve  postscript nyelveken kommunikálni képes nyomtatók alkalmazását teszi lehetővé. A nyomtató illesztését  USB host kapcsolattal képes működtetni. Ezzel a kiépítéssel a PC számítógéppel felépített konfiguráció  teljesítményét tudjuk biztosítani a jelenleginél jelentősen alacsonyabb áron.  A továbbiakban tervezzük egy könnyű szerkezetes, lágy bakokkal megvalósított kiegyensúlyozó mechanika  tervezését. Eredményes kísérlet esetén egy olcsóbb, új termék válik elérhetővé.  Termékeink megújulnak   A honlapon található termé- kek továbbra is rendelhetők A termékpaletta a korábbi ha-  gyományokat követve igyekszik  a felhasználók széles körének  minden igényét kielégíteni. Tar-  tani fogjuk a kiegyensúlyozás  során feldolgozható forgórészek súly és méret tartományát, u-  gyanakkor javítjuk a pontos-  ságot, egyszerűsítjük a tele-  pítési folyamatokat. Termékeink  egyszerűsítésével reményeink  szerint kielégíthetjük kevésbé  tőkeerős ügyfeleink igényeit is a  korábbinál magasabb színvo-  nalon.  Regarding balancing ask our professionals. 100% Hungarian developement and manufacturing company.